ROZWIŃ NAGŁÓWEK
Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży
Emilia Wszołek
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego mogą na co dzień borykać się z dużymi trudnościami w funkcjonowaniu. Do częstych objawów tych zaburzeń należy:

 • trudności z nabywaniem nowych umiejętności,
 • niezdarność ruchowa,
 • ospałość lub nadmierna aktywność,
 • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na ból,
 • słaba koordynacja wzrokowo- ruchowa,
 • trudności ze skupieniem uwagi,
 • nadwrażliwość na zapachy, smaki, dźwięki,
 • problemy ze snem,
 • problemy emocjonalne,
 • trudności w kontaktach społecznych.

Terapia integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych, którą stosuje się w pracy z dziećmi z:

 • trudnościami w nauce pisania, czytania,
 • problemami w zachowaniu,
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Jest to metoda, dzięki której, w trakcie dobranych indywidualnie dla każdego dziecka aktywności i zabaw, możliwe jest odpowiednie zintegrowanie jego bodźców zmysłowych
i tym samym poprawę ogólnego funkcjonowania.